Kosmos Klikker: Op School

Klikkend door een kosmos van letters en klanken en een wirwar van sterrenbeelden vol uitdagingen, trainen kinderen op een leuke manier de basis van het vloeiend lezen.

Game Description 
Kosmos Klikker is een serious game die leerlingen helpt letters, klanken en vooral de koppelingen daartussen goed te leren. De verbindingen moeten zo sterk zijn, dat ze de stap naar vloeiend lezen mogelijk maken.

Kosmos Klikker is bedoeld voor:
1) kleuters die zich voorbereiden op het lezen;
2) beginnende lezers;
3) nieuwkomers; én
4) kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun leesontwikkeling.

Ook kinderen met dyslexie blijken goed te profiteren van het spelen van deze game.

Kosmos Klikker is vernieuwend omdat het leren van klank-tekenkoppelingen grondig aanpakt. Tijdens het spelen krijgen kinderen uitleg over klanken en worden ze vooral extreem veel blootgesteld aan de koppelingen tussen letters en klanken, waardoor de hersenen hier gevoelig voor worden.

Om het leereffect nog sterker te maken, gebruikt Kosmos Klikker geavanceerde technieken om kenmerken van klanken visueel te maken. Zo zien kinderen bij de aanbieding van klanken animaties van de uitspraak (de mondbewegingen) en hebben letters een aura passend bij het type klank. Bij de /g/ is bijvoorbeeld een sterke trilling te zien, bij de /v/ een lichte trilling, bij de /f/ een luchtstroom zonder trilling en bij de /p/ een plof.

Andere belangrijke features van Kosmos Klikker op school zijn:
– Via de Melkweg, een online portal, kunt u precies bijhouden hoeveel uw leerling speelt en welke klanken nog moeite kosten. Ook krijgt u gerichte aanbevelingen op basis van het speelgedrag van de leerling.
– Leerlingen worden door een pratende astronaut door het spel geleid en kunnen het dus volledig zelfstandig spelen.
– Leerlingen ervaren Kosmos Klikker meer als game dan als onderwijstool en zijn hierdoor echt gemotiveerd om veel te spelen.
– De inhoud van het spel past zich voortdurend aan aan de specifieke moeilijkheden die het kind ervaart. Heeft de leerling moeite met de /eu/ en de /ui/ dan komen vooral die klanken veel terug.
– Leerlingen kunnen het spel ook thuis spelen vanuit het schoolaccount.

Het spel is het resultaat van tien jaar wetenschappelijk onderzoek naar letters leren, lezen, impliciet leren en de inzet van games en de effectiviteit van het spelconcept is wetenschappelijk bewezen. Kosmos Klikker is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, het Gamelab van de TU Delft, Game Tailors en het RID.

Studio: Game Tailors
Release date:20 april 2020 (Home version), 8 feb 2021 (Op School version)
Platform: Android, iOS
Website: kosmosklikker.nl

Entry for: Best Innovation, Best Technology, Best Game Design, Best Applied Game

Trailer & gallery

Scroll to Top