Control Conference/2013

De Wereld van Verschil

Created by: Monkeybizniz

-logline-
De Wereld van Verschil is een unieke online wereld speciaal voor jongeren die te maken krijgen met de dood van een dierbare. In een ontdekkingstocht langs verschillende – op emoties gebaseerde – locaties kunnen de jongeren opdrachten en verhalen vinden die hen helpen hun eigen rouw te herkennen en vorm te geven.

-aanleiding-
Voor kinderen t/m 12 jaar met een aankomend verlies van een dierbare had opdrachtgever Medisch Coördinatie Centrum Flevoland al een papieren Wereld van Verschil ontwikkeld. Naar aanleiding van deze papieren versie gaven jongeren (12-20 jaar) aan dat ook zij behoefte hebben aan een soortgelijk iets, maar dan toegesneden op hún beleving en wensen.

-de wereld van verschil-
Monkeybizniz kreeg de prachtige taak om een digitale Wereld van Verschil te creëren die speciale aandacht en ondersteuning biedt aan jongeren in een moeilijke periode van hun leven.

Samen met rouwdeskundigen, sound- en visual artists en de jongeren zelf maakten we van De Wereld van Verschil een bijzondere plek waar deze jongeren terecht kunnen. Een online wereld dat hen door middel van emotional landscapes, ervaringen van lotgenoten en opdrachten helpt om te gaan met hun verdriet, angst en andere zorgen, maar ook stimuleert om mooie herinneringen op te halen, te bewaren en te delen.

-resultaat-
De Wereld van Verschil is in april succesvol gelanceerd. Langzaam maar zeker ontdekken steeds meer jongeren deze plek waar ze op eígen unieke wijze invulling kunnen geven aan hun rouw. De Wereld is sinds kort ook geschikt voor jongeren die al te maken hebben gehad met (onverwacht) verlies.

Motivatie: 1. motivatie best serious game:

We hebben eigenlijk nooit bedacht dat De Wereld van Verschil een serious game is of moest worden. De opdracht om een digitale wereld te creëren voor jongeren die te maken krijgen met de dood van een dierbare, hebben we zo integer mogelijk aangepakt. We hebben daarbij gebruik gemaakt van game-elementen, zij het subtiel, daar waar we dachten ze een meerwaarde zouden zijn, niet omdat het persé een game moest zijn.

We denken dat De Wereld van Verschil op het randje van een categorie ‘serious game’ zit. Maar dan wel een zeldzaam prachtig exemplaar van een rand-geval! Eentje waar bloed, zweet, tranen, en een hoop liefde in zit. Eentje die flink veel aandacht verdient. Zoals een game-award voor beste serious game. Een serious game die de grenzen (van z’n categorie) heeft opgezocht en laat zien wat voor prachtigs en wat een diversiteit er voortkomt uit de game-industrie!

DWVV is er om jongeren te helpen bij het verlies van een dierbare. Een serieus en gevoelig onderwerp. We wilden dat deze jongeren het op een andere manier zouden benaderen en ervaren dan zomaar een online platform met nuttige informatie. DWVV is functioneel en nuttig, maar ook emotioneel en wonderbaarlijk!  

We wilden dat het leren wat rouw is en het ontdekken van hun eigen rouw op een intuïtieve en bijna speelse manier zou gebeuren. Dat de jongeren het al doende zelf gaan ontdekken. Door aan de slag te gaan met DWVV zijn ze eigenlijk al bezig met hun rouwproces.

We wilden dat de jongeren het gevoel krijgen ín die wereld te zijn. Alsof ze echt even op die rots of in dat bos zitten. Het artwork en de soundscapes zorgen ervoor dat het een bijzondere beleving is om in de wereld te zijn. 

We wilden de wereld zelfs een paar eenvoudige mechanics meegeven: de jongeren kunnen opdrachten verzamelen, deze (in real life) doen en vervolgens in de wereld afvinken. Dit unlockt weer nieuwe opdrachten. Je doel in de wereld: alle opdrachten die je aanspreken doen. Je rewards zijn een groeiende verzameling herinneringen. Het meta-doel is je eigen rouw herkennen en vorm te geven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat DWVV een storyline heeft. Het is alleen je eigen verhaal (en dat van anderen die hetzelfde hebben meegemaakt). De jongere kan in DWVV zijn verhaal ontdekken, bewaren en delen.

2. motivatie voor best art direction:

Concept, visuele stijl en tone of voice zijn cruciaal in een project met zo’n gevoelig onderwerp. Het kan snel helemaal verkeerd uitpakken. En het moest juist precies goed zijn.

De locaties in DWVV zijn ‘emotional landscapes’. Ze representeren emoties, aandachtspunten of gebeurtenissen die je tegen kunt komen. Ze zijn betekenisvol, maar moeten tegelijkertijd open zijn voor eigen invulling. Ondanks voor de hand liggende visualisaties en clichés, wilden we voorkomen dat het plat werd. In een emotie zit iets van een andere emotie verscholen. Het één bestaat niet zonder de andere, het is yin en yang. We hebben die nuance er in proberen te verwerken. Je ontdekt dat er meer is dan wat in eerste instantie het meest in het oog springt.

Art-direction heeft telkens moeten balanceren tussen overzicht bieden versus zelf laten ontdekken, tussen te letterlijk en te abstract, te cliché en te vaag, te veel en te weinig.

DWVV is rustig en ingetogen. Maar mét ruimte voor expressie en emoties. Ondanks de rijkelijk geïllustreerde wereld is het open voor eigen invulling. De Wereld van Verschil biedt houvast zonder de gebruiker aan het handje te nemen of dingen op te leggen. We zijn enorm trots op het eindresultaat.

3. motivatie voor best sound & audio:

De audio van De Wereld van Verschil bestaat uit lange, organische soundscapes, een hybride vorm tussen klanken en muziek. Net zoals de rest van de online omgeving moet ook de soundtrack subtiel zijn, ondersteunend in plaats van sturend.

Hoewel de verschillende locaties op het eiland verschillende emoties in het rouwproces vertegenwoordigen, is het belangrijk met de muziek op deze emoties aan te sluiten, maar deze niet op te dringen. Daarnaast is het van cruciaal belang om een constante sfeer aan te houden in elke soundscape, zodat de intensiteit van de 'verwoorde' emotie gedurende de tijd die de gebruiker op een locatie doorbrengt niet afzwakt op opbouwt naar een grote climax. Dit is van belang om ten eerste dus geen emoties uit te lokken, hetgeen een climax al snel doet, en ten tweede om geen herkenbare mijlpalen in de soundtrack te creëren, die de aandacht van de gebruiker zouden kunnen verleggen van het doel van de online wereld naar een "hee, daar heb je die climax weer"-moment. Al met al een moeilijke opgave, die Claynote met veel aandacht, compassie en liefde volbracht heeft.

Inhoudelijk bestaan de soundscapes voornamelijk uit trage vlagen van herkenbare, maar vervormde, locatie-eigen geluiden. Tussen de verschillende soundscapes vormt de achterstevoren afgespeelde, laag aangeslagen piano een puls die een coherent geheel van de soundtrack maakt. Er wordt in de muziek op bepaalde locaties ook verwezen naar andere plekken op het eiland: Zittend op de Ik-Berg of vanuit de lucht neerkijkend op de wereld in het Eilandoverzicht zijn bijvoorbeeld de Zee van Afscheid en andere eilandlocaties ver op de achtergrond te horen. Geluiden uit de Ravijn van Angst komen terug in de Grot van Verdriet, een melodie uit het Vreugdebos vliegt achterstevoren voorbij in de Woestijn van Niks. De soundscapes zijn zo opgebouwd dat ze naadloos in elkaar overvloeien tijdens het wisselen van locatie.

Online spelen: http://online.dewereldvanverschil.nl

Terug

amsterdam in business

amsterdam in business

Control magazine

Control magazine

Improvive

Improvive

amsterdam economic board

amsterdam economic board