game in the city /2012

Geriatrix

Created by: UMC St Radboud

De game Geriatrix is ontwikkeld door het UMC St Radboud in samenwerking met Montpellier Venture en Little Chicken en helpt studenten Geneeskunde van het UMC St Radboud te oefenen met de moeilijke materie van geriatrie. In de game nemen de studenten de rol van klinisch geriater op zich. Een geriater is een arts met als specialisatie de behandeling van oudere patiënten.

In Geriatrix leren de studenten om drie belangrijke elementen van een behandeling van met name oudere patiënten goed te balanceren. Bij deze behandelingen komen over het algemeen andere overwegingen kijken dan bij de behandeling van bijvoorbeeld jonge patiënten met een enkele klacht. Oudere patiënten lijden over het algemeen aan meerdere klachten, waardoor het moeilijker inschatten is wat bij behandeling de beste weg is om te bewandelen. Overwegingen als patiënt tevredenheid, medische zinvolheid en ook kosten dienen zorgvuldig gewogen te worden. Een oudere patiënt met een kortere levensverwachting zal wellicht meer prijs stellen op een minder zware behandeling om zo hun resterende jaren op een zo prettig mogelijke manier te kunnen volbrengen dan bijvoorbeeld iemand in de kracht van z’n leven. En soms is het aan de arts om de patiënt bewust te maken van deze weg.

Maar als arts wil je jouw patiënten natuurlijk vooral zo goed mogelijk behandelen en daarbij moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Het doel is om als speler deze beslissingen verantwoord te nemen om zo de patiënt, medisch begeleider maar ook de directeur van het ziekenhuis, die bovenop de kosten zit, tevreden te houden.

Hiertoe heeft de speler verscheidene bronnen tot zijn beschikking. De student heeft bij elke case toegang tot het patiëntendossier. Hier staat alle informatie in over de patiënt, zoals de referentiebrief, het medisch dossier en de uitslag van het lichamelijk onderzoek. Op basis van deze gegevens stelt de student een diagnose en wordt een behandelpad gekozen. De speler kan elke behandeling voorzien van een motivatie waarmee zich een behandelgeschiedenis opbouwt. Daarnaast ontvangt de speler bij elke keuze feedback van de patiënt, medisch begeleider en de directeur. Aan het eind van het behandelpad kan de student zijn keuzes vergelijken met die van andere spelers middels een overzicht van zijn behandelpad. Dit overzicht is ook hetgeen meegenomen wordt in een plenaire bespreking met andere studenten. Hierdoor kan gereflecteerd worden op het eigen handelen en kunnen zaken aan het licht gebracht worden die normaliter wellicht onbesproken blijven.

De game is voorzien van een CMS waarmee de geriaters van het UMC St Radboud de game zelf kunnen voorzien van nieuwe cases en behandelingen. Dit biedt de medici van het Radboud de mogelijkheid om de game doorgaand te vullen met nieuwe content.

Motivatie: Het UMC St Radboud is een centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en staat voor kwaliteit. De game Geriatrix sluit nauw bij deze insteek en laat toekomstige doktoren zien hoe en op welke manier de beste kwaliteit geleverd kan worden aan patiënten. Geriatrix geeft studenten de mogelijkheid om te oefenen met belangrijke elementen die komen kijken bij de behandeling van oudere patiënten. De game verrijkt op deze wijze de kwaliteit van de medische onderwijs methode en biedt studenten en begeleidende artsen meer mogelijkheden om het handelen en de motivatie hierbij van studenten bespreekbaar te maken.

Online spelen: http://radboud.littlechicken.nl

Terug