game in the city /2012

ABCDE-Sim

Created by: IJsfontein

Nominatie: Games for Health Europe Award

De game speelt op een afdeling spoedeisende hulp (SEH) van een gemiddeld provinciaal ziekenhuis. De speler is de behandelend arts op de afdeling en heeft steeds één verpleegkundige tot zijn/haar beschikking. In de game heeft de speler alle middelen en apparatuur tot zijn/haar beschikking die aanwezig zijn op een normale SEH.

Elk level worden er één of twee nieuwe patiënten binnengebracht. De speler krijgt vijftien minuten de tijd om de patiënt te stabiliseren. In die tijd (of korter) moet de speler het volledige medische protocol afwikkelen door de patiënt te onderzoeken, waarden voor bijvoorbeeld de bloeddruk en saturatie op het juiste niveau te krijgen en medicatie toe te dienen. Hierbij spelen ook communicatie met de verpleegkundige en de juiste specialisten een belangrijke rol.

De game is geschikt voor verschillende niveaus deelnemers, van verpleegkundigen in opleiding tot specialisten met meerdere jaren ervaring. Voor de verschillende soorten spelers wordt de situatie in de game niet aangepast. De situatie van elke patiënt is gebaseerd op de werkelijkheid en ook daar geldt dat de patiënt zijn klacht niet aanpast op het niveau van de behandelaar. Echter het scoremodel is wel toegesneden op de speler. Zo kan iedereen spelen op zijn/haar eigen niveau.

Wanneer een level is uitgespeeld krijgt de speler uitgebreide feedback over alle kritieke beslissingen en bijkomende, aanbevolen handelingen. Om een score neer te zetten moet elke speler, ongeacht het niveau, alle kritieke handelingen hebben gedaan. Spelers kunnen zichzelf verbeteren en onderling concurreren op de aanbevolen handelingen en tijd. Spelers worden alleen onderling vergeleken met andere spelers van hun eigen niveau.

De ABCDE-Sim wordt ingezet om medisch personeel te trainen in de ABCDE-methode. Deze methode is een wereldwijd geaccepteerd protocol voor het stabiliseren van patiënten, alvorens te kunnen beginnen aan de daadwerkelijke behandeling. In Nederland werkt men pas sinds kort met deze methode. Daarom is er veel behoefte aan training van medisch personeel op alle niveaus.

De game zal worden ingezet als onderdeel van de training. Eerst krijgen de deelnemers een e-learning module met een toets, daarna spelen ze de game en wanneer die is uitgespeeld mogen de deelnemers naar een live training met acteurs.

Motivatie: Voor het eerst in Nederland wordt een spel ingezet als verplicht onderdeel van het medisch curriculum binnen de opleidingen van het Erasmus MC, en binnenkort waarschijnlijk in nog een aantal ziekenhuizen en opleidingen. Daarom was het bij de ontwikkeling van groot belang dat de medische handelingen in de game de werkelijkheid simuleerden. Er is gekozen om een valide simulatie van het menselijk cardio-vasculair- (hart-bloedvaten) en het respiratoir systeem (longen) te bouwen en daar omheen een game te maken. De combinatie van game en simulatie maakt dit tot een, voor de doelgroep, sterk immersieve ervaring die motiveert, discussie uitlokt en een hoge ‘replay value’ heeft. Tegelijk geeft de feedback uit het game materiaal dat geanalyseerd kan worden met docenten en/of collega’s om lering uit te trekken. Een voorbeeld hiervan is het dummy scenario. In de eerste versie kregen de spelers na de tutorial meteen het eerste scenario. Bij het testen bleek echter al snel dat veel medici niet voldoende ervaring hadden met complexe interfaces om zich comfortabel te voelen binnen het medium. Echter de game bracht hen wel zo snel in de situatie dat de stress toesloeg in zij zichzelf niet de kans gaven eerst te experimenteren of rustig de omgeving te verkennen. Er lag immers een patiënt op hun tafel! Daarom hebben we in een latere iteratie een scenario toegevoegd met een oefen dummy. Deze patiënt lijkt op de pop waarop artsen tijdens hun opleiding oefenen voor ze aan echte patiënten mogen beginnen. Een simulatie binnen de game!

Terug